111 222 797 93+

دروگسان

کمپنی تولیدی مسمی به دروگسان در سال 1975 در آنقره کشور ترکیه آغاز به فعالیت...

ادامه مطلباولگای

سال تاسیس ابراهیم ایتیم اولگای بر میگردد به سال 1903 که در ابتدا صرف یک لابراتوار...

ادامه مطلب

نوبل علاچ

از سال 1964 به اینسو کمپنی نوبل علاج یکی از برجسته ترین کمپنی تولیدی در ترکیه...

ادامه مطلب

نوا فارما

نوا فارما اولین کمپنی تولید ادویه در جمهوری ازبکستان است که در سطح بین الملل...

ادامه مطلب

Top of Page